1 ressource fundet

Organisationer: Øvrige Tags: fonetik

Filtrér resultater
  • Data indeholder den oprindelige textgridinformation i DanPASS-korpusset og ekstra opmærkning af korpusset, omorganiseret i semikolonseparerede kolonner i en txt-fil.