16 ressourcer fundet

Licenser: License Not Specified

Filtrér resultater
 • DGT-TM er en oversættelseshukommelse (sætninger og deres manuelt fremstillede oversættelse) på 24 sprog. Den indeholder segmenter fra den gældende fællesskabsret –...
  • ZIP
  • PDF
 • CST's modificerede udgave af BRILL-taggeren POS-tagger i C/C++
 • JEX is multi-label classification software that automatically assigns a ranked list of the over six thousand descriptors (classes) from the controlled vocabulary of the EuroVoc...
 • ordbog (et Frame-leksikon) med verbers og verbalsubstantivers semantiske rammer (Frames) ud fra standarden Berkeley FrameNet https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/ (der...
  • CSV
 • Sprogmodel trænet på DSL’s interne korpus, 1 milliard tokens. Med en Word2vec-mokan man automatisk finde ord der ligner hinanden semantisk OBS: Licensbetingelserne for...
 • BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) is a deep neural network model used in Natural Language Processing. The network learns the grammar and semantics...
 • Open-source Python-pakke til dansk talegenkendelse (tale-til-tekst). DanSpeech har arbejdet på at udvikle generelle talegenkendelsesmodeller siden 2018. Projektet har levet som...
 • Dansk oversættelse af WordSim-353-word similarity datasættet som vedligeholdes af Evgeniy Gabrilovich. Licens: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  • CSV
 • CST's tokeniserings- og segmenteringsprogram til tekst- og RTF-filer. Opdeler en tekst i ord og ordforbindelser
 • CoREST er et værktøj til sproglige undersøgelser i meget store tekstsamlinger, såkaldte tekstkorpusser. CoREST står for Corpus Retrieval System and Tools. OBS! CoREST kan ikke...
 • The Copenhagen Dependency Treebanks are a set of treebanks for Danish, English, Spanish and Italian. The purpose of the Copenhagen Dependency Treebank project is to create...
  • ZIP
  • TAR
 • CST's lemmatiser fører hvert ord i en tekst tilbage til grundformen, lemmaet.
 • ML Powered Danish Sentiment Model License: MIT License - https://opensource.org/licenses/MIT
 • This resource is an annotation of four NER types (PER, ORG, LOC, MISC) on top of the UD_Danish-DDT data. Status: published and freely available since summer 2019 Reference:...
 • The Danish Universal Dependencies treebank (Johannsen et al., 2015, UD-DDT) is a conversion of the Danish Dependency Treebank (Buch-Kromann et al. 2003) based on texts from...
 • A toolkit for Part-of-Speech tagging and NER in DyNet. It has been tested on Danish, amongst other languages (for the UD POS tags in the UD_Danish-DDT version 1.1 and 2.3)...