3 ressourcer fundet

Organisationer: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Tags: Tekst

Filtrér resultater
  • ordbog (et Frame-leksikon) med verbers og verbalsubstantivers semantiske rammer (Frames) ud fra standarden Berkeley FrameNet https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/ (der...
    • CSV
  • Sprogmodel trænet på DSL’s interne korpus, 1 milliard tokens. Med en Word2vec-mokan man automatisk finde ord der ligner hinanden semantisk OBS: Licensbetingelserne for...
  • CoREST er et værktøj til sproglige undersøgelser i meget store tekstsamlinger, såkaldte tekstkorpusser. CoREST står for Corpus Retrieval System and Tools. OBS! CoREST kan ikke...