A hva for nåed? - Ny bog giver grundig introduktion til dansk fonetik

15. april 2021

15. januar 2021 udgav Samfundslitteratur bogen ”Udtalt: En introduktion til dansk fonetik”, som er skrevet af et hold sprogeksperter fra Københavns Universitet: Jan Billedet viser forsiden af bogen "Udalt: En introduktion til dansk fonetik", som omtales i artiklen.Heegård Petersen, Holger Juul, Nicolai Pharao og Marie Maegaard. 

I bogen behandles en lang række emner om det talte sprog på dansk, fx hvordan lydende frembringes, hvordan lydbølgerne ser ud, hvordan forandres lyde i sammenhængende tale og hvorfor vi taler forskelligt. Kort fortalt en introduktion til, hvordan dansk lyder og bliver talt. Derudover indeholder bogen et afsnit, som beskæftiger sig med taleteknologi.

Udtalt yder et vigtigt bidrag til at højne kvaliteten af sprogteknologi på dansk og giver stærkere forudsætninger for, at teknologien kan følge med udviklingen i det talte danske sprog. Dansk fonetik spiller nemlig en vigtig rolle i udviklingen af sprogteknologi på dansk, særligt i forbindelse med taleteknologi.

Et vigtigt eksempel herpå er de mange fonetiske reduktioner, der forekommer i det talte danske sprog. Fonetiske reduktioner er bl.a. når vi sammentrækker ord, fjerner endelserne på ord eller helt undlader at udtale funktionsord. Det er i særlig grad et karakteristika ved det talte danske sprog der, for det utrænede øre, får dansk til at lyde som mumleri.

Fonetiske reduktioner skaber en udfordring for brugen og udviklingen af sprogteknologi, da teknologien ligeledes har svært ved at forstå dansk. Sammentrækninger af ord gør det fx vanskeligt for teknologien at identificere ordafgrænsninger, hvorfor det er svært for den at tyde sætninger. Teknologien kan i det store billede overkomme denne udfordring via data. Det er dog i hverdagssnakken, at de fonetiske reduktioner oftest sker, og det er netop den type data, som er svære at få fingrene i og få lov til at anvende.

Det kræver dog også, at udviklerne bag sprogteknologi har indsigt i de grundlæggende karakteristikker og udviklinger i dansk. Det er en betingelse for, at sprogteknologi på dansk kan opnå en endnu højere kvalitet, med eller uden massive mængder data. En sådan indsigt vil også gøre det lettere at sikre, at teknologien følger med udviklingen i det talte danske sprog. Det er netop her at bogen kan yde et væsentlig bidrag til udvikling af sprogteknologi på dansk.

Du kan finde bogen her https://samfundslitteratur.dk/bog/udtalt