Digitaliseringsstyrelsen udgiver anbefalede standarder for sprogressourcer

8. marts 2022

Dekorativt indhold.Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en række anbefalede standarder for danske sprogressourcer.

Standarderne kan bidrage til, at danske sprogressourcer får ensartede formater og bliver endnu mere transparente. På den måde kan danske sprogressourcer få endnu mere værdi for dansk sprogteknologi.

Der er fx givet anbefalinger for, hvilket format man bør gemme sprogressourcer i, hvordan data bør struktureres og for angivelse af metadata til sprogressourcer. Anbefalingerne vedrører lyd- og taledata, videodata, tekstdata, leksikalske ressourcer, samt nogle mere generelle anbefalinger for sprogressourcer. I udviklingen af standarderne er der taget udgangspunkt i brugernes behov, og de eksisterende standarder på området er blevet kortlagt og genbrugt, såfremt det var relevant.

Standarderne skal betragtes som anbefalinger som kan bruges af organisationer, der ønsker at udvikle og/eller udgive danske sprogressourcer.

Data er efterhånden blevet en central del for forskellige typer organisationers arbejde. Ved at følge standarder for data skabes der overblik og gennemskuelighed, hvilket gør det lettere at fremfinde og anvende data. For udviklere af dansk sprogteknologi er det ligeledes vigtigt med standardisering af sprogressourcer. For hurtigt at danne forståelse og overblik over tilgængelige ressourcer, er det vigtigt, at formaterne er åbne, ens, simple og veldokumenterede.

Standarderne er udarbejdet med udgangspunkt i input fra Dansk Sprognævn og Center for Sprogteknologi. Relevante interessenter er også blevet inddraget i processen - herunder følgegruppen for sprogteknologi.dk – og via sprogteknologi.dks LinkedIn-side, hvor der har været mulighed for at kommentere på anbefalingerne.

Teknologi udvikler sig og formater kan skifte over tid, så redaktionen for sprogteknologi.dk vil løbende vedligeholde og opdatere anbefalingerne efter behov med assistance fra følgegruppen for sprogteknologi.dk.

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til anbefalingerne så kontakt redaktionen på info@sprogteknologi.dk.

Gå direkte til de anbefalede standarder