Evaluering af initiativet sprogteknologi.dk

26. juni 2023

Gennem to workshops gav sprogteknologi.dk’s interessenter input til, hvordan den sprogteknologiske udvikling ser ud på nuværende tidspunkt, og hvad der skal til for at sænke barrierene for videre udvikling. Dekorativt indhold.

I februar og marts 2023 afholdt Digitaliseringsstyrelsen to workshops med deltagere fra den offentlige og private sektor samt fra forskningsinstitutioner. Her havde deltagerne mulighed for at komme med feedback til initiativet sprogteknologi.dk, samt at give forslag til fremtidige arbejdspunkter.

Til de to workshops blev der lagt vægt på indsatsen omkring at samle det sprogteknologiske miljø i Danmark, hvilket deltagerne udtrykte havde en stor effekt for især det tekniske publikum. Deltagerne viste derfor opbakning til, at der afholdes flere events for at udbrede viden og samle miljøet. I den forbindelse blev der også efterspurgt et fokus på at udvide publikummet, så sprogteknologi.dk’s platforme også henvender sig til folk, der ikke har indsigt i de tekniske deltaljer omkring sprogteknologi.

Barriererne for dansk sprogteknologi blev diskuteret til de to workshops. En barrierer, der hyppigt blev nævnt blandt deltagerne, er de juridiske barrierer. Her blev særligt GDPR fremhævet som en af de ting, der tærer på de økonomiske og tidsmæssige ressourcer i sprogteknologiske udviklingsprojekter. Derudover er mangel på data også en af de barrierer, der blev nævnt blandt deltagerne, herunder især data inden for specifikke domæner som eksempelvis medicinsk tekst- og journaldata.

Til sidst fik deltagerne mulighed for at give forslag til, hvordan arbejdet med initiativet for dansk sprogteknologi fremadrettet skal fokuseres. Her var der et udbredt ønske om et øget samarbejde på tværs af de nordiske lande. Derudover udtrykte deltagerne et ønske om et øget kendskab til potentialet af sprogteknologi på tværs af eksperter, hos beslutningstagere politikere og borgere

Få mere information omkring de to workshops og diskussionerne i den fulde afrapportering i PDF-format.