Hvordan kan NLP hjælpe i hjemmeplejen?

8. maj 2023

Ved brug af talegenkendelse, talesyntese og machine learning fandt Systematic i samarbejde med Thisted Kommune et framework for, hvordan natural language processing kan fremme hjemmeplejens dokumentationsarbejde.

 

Dekorativt indhold.Hjemmeplejen bruger mange timer på at dokumentere deres besøg ved ældre borgere, og det er tid, der bliver taget væk fra nærvær og pleje. Derudover kan det være svært at holde overblik over dokumentationsprocessen, hvilket kan forårsage, at vigtige informationer ender andetsteds. Derfor har Systematic og Thisted Kommune udviklet en løsning, der ved hjælp af natural language processing (NLP) skal forbedre kvaliteten af dokumentationer og samtidig gøre processen lettere for hjemmeplejen.

Deres løsningsforslag går ud på at implementere sprogmodeller i dokumentationsarbejdet hos hjemmeplejen. Hjemmeplejen kan ved hjælp af denne løsning dokumentere deres besøg hos en borger i ét samlet tekstfelt, hvor sprogmodellerne hertil vil hjælpe brugeren igennem dokumentationsprocessen ved at foreslå relevante observationer og dermed identificere, hvilken observationstype hver sætning berører. På den måde kan sprogmodellerne komme med forslag til observationstype, så hjemmeplejen sikrer, at de får de korrekte dokumentationer samtidig med, at der bliver frigivet mere tid, som hjemmeplejen kan bruge hos den enkelte borger.

Læs mere om løsningen her.