Markedsdialog om udviklingen af et dansksproget talekorpus

2. november 2020

For at understøtte udviklingen af bedre talegenkendelse på dansk inviterer Digitaliseringsstyrelsen i de kommende uger interesserede parter til en markedsdialog med henblik på at kvalificere udformningen af en udviklingsopgave af et stort dansksproget transskriberet og tidskodet talekorpus. Opgaven forventes at blive sendt i udbud primo 2021.

Dekorativt indhold.

 

Der er stor efterspørgsel i de sprogteknologiske miljøer efter talesprogsdata, der kan danne basis for udvikling og optimering af dansksprogede talegenkendelsessystemer. Digitaliseringsstyrelsen påtænker at sende en udviklingsopgave i udbud, hvis formål er at udvikle et stort transskriberet og tidskodet tekst- og talesprogskorpus, der kan være med til at danne basis for at hæve niveauet for dansksproget talegenkendelse. Hensigten er, at det færdige talekorpus skal udstilles på sprogteknologi.dk til fri afbenyttelse til sprogteknologiske formål. Forud for det påtænkte udbud af udviklingsopgaven ønsker Digitaliseringsstyrelsen at gennemføre en markedsdialog.

Formålet med markedsdialogen er at opnå viden om markedet for at sikre, at det udviklede korpus tilfører værdi til markedet og kan danne grundlag for udvikling af nye dansksprogede taleteknologiske løsninger, få input til hvilke krav, det er særligt vigtigt at få opfyldt samt at sikre, at balance mellem realistiske mål og midler.

Med markedsdialogen søger Digitaliseringsstyrelsen primært sparring fra potentielle udviklere af produktet samt potentielle slutbrugere af det endelige produkt. Resultatet af markedsdialogen skal være med til at kvalificere de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med den påtænkte udviklingsopgave.

Interesserede parter kan deltage ved, at tilmelde sig og booke et virtuelt møde med Digitaliseringsstyrelsen og/eller skriftligt kommentere på materialet til markedsdialogen.

Det vil være muligt, at booke en times virtuelt møde ved at skrive til info@sprogteknologi.dk i perioden den 4. – 19. november 2020. Mødet vil blive afholdt via Skype.

Som afslutning på dialogen med markedet udarbejder Digitaliseringsstyrelsen et notat, som offentliggøres på www.sprogteknologi.dk.

Spørgeramme til markedsdialog   Overvejelser til opgavebeskrivelse