Ny rapport tegner lysere fremtidsudsigter for dansk sprogteknologi

3. maj 2022

Forsiden af den dansk ELE rapport vises som dekorativt indhold.European Language Equality er et EU-projekt, som arbejder for at skabe sprogteknologisk lighed mellem de europæiske sprog. Dette for at mindske sprogbarrierer, for at sikre lige digitaliseringsmuligheder og anvendelse af ny teknologi, fx AI. Som en del af indsatsen er der gennemført en indsamling af status på den sprogteknologiske tilstand for de europæiske sprog. Resultaterne er nu offentliggjorte. 

Resultaterne er samlet set ikke overraskende. Den sprogteknologiske understøttelse af engelsk er langt foran andre sprog. Og særligt de mindre sprogområder er udfordret af teknologiudviklingen. Den danske rapport tegner dog en lysere fremtid for dansk sprogteknologi og fortæller en historie om, at Danmark har fundet en kurs, der passer til vores situation. Rapporten fremhæver kombination af open-sourcekultur, et stigende antal aktører, der udvikler og engagerer sig i dansk sprogteknologi og et stærkt samarbejde mellem det private, det offentlige og forskningen. Sammen skaber dette de rette forudsætninger for at give dansk sprogteknologi et ”boost” inden for de næste år.

Rapporten bevæger sig også ud i den vanskelige øvelse at sammenligne den sprogteknologiske tilstand på tværs af de europæiske sprog. Her har antallet af sprogressourcer på ELG (European Language Grid) platformen fungeret som sammenligningsgrundlag. Dansk, sammen med svensk og norsk, placerer sig i en gruppe af sprog med fragmenteret sprogteknologisk understøttelse. Det er særligt de større sprog, fx engelsk, tysk, fransk og spansk, som er bedst sprogteknologisk understøttet.

Selvom dansk sprogteknologi klarer sig relativt godt i forhold til størrelse og er i en god udvikling, så er der fortsat plads til forbedring. I rapporten fremhæves det, at der inden for særligt taleteknologi, findes nogle unikke udfordringer grundet dansks talesprogs særpræg. Derfor er der fortsat behov for en kontinuerlig indsats for dansk sprogteknologi. Her peger rapporten bl.a. på vigtigheden af, at samarbejdet mellem det private, det offentlige og forskningen fortsætter og at der vedvarende fokuseres på at udvikle danske sprogressourcer. Dette for at sikre, at dansk også i fremtiden er et sprog, der hører den digitale og teknologiske sfære til.

Den danske rapport er forfattet af Bolette Sandford Pedersen, Sussi Olsen og Lina Henriksen fra Center for sprogteknologi ved Københavns Universitet. Hvis du er interesseret i at læse den danske ELE rapport eller rapporten for de andre europæiske sprog kan du finde dem på ELE hjemmesiden.

På sprogteknologi.dk arbejder vi for at skabe bedre forudsætninger for udviklingen af dansk sprogteknologi. Dette ved at udarbejde forskellige danske sprogressourcer af høj kvalitet og ved at samle og dele sprogressourcer her på portalen. Kontakt os derfor, hvis du sidder inde med nogle danske sprogressourcer, som kan bidrage til udviklingen af dansk sprogteknologi.