Sprogteknologi hos sundhed.dk

21. august 2023

Sundhed.dk’s implementering af en chatbot Dekorativt indhold.er et eksempel på, hvordan sprogteknologi i den offentlige sektor støtter både borgere og medarbejdere.

Sundhed.dk har implementeret en chatbot, som har gjort det muligt at opskalere deres støtte til borgerne og imødekomme ændringer i spørgsmål og svar, som særligt gjorde sig gældende under Corona-pandemien. Her havde sundhed.dk i nogle måneder over 2 millioner månedlige unikke besøgende, hvilket skabte et akut behov for automatisering af svarprocesser. Sundhed.dk's chatbot kan svare på spørgsmål vedrørende sundhedsdata og give teknisk hjælp til fx at tilgå sine journaler.

Chatbotten hjælper ikke kun borgere, der søger svar – den indeholder også et statistikværktøj, der blandt andet giver sundhed.dk indsigt i de henvendelser, hvor der mangler et svar. Denne viden kan sundhed.dk bruge til at opdatere chatbotten løbende, så den svarer på de spørgsmål, borgerne ønsker svar på. Dette har givet værdi for både borgere og medarbejdere, hvor medarbejderne har fået frigivet tid til mere komplekse arbejdsopgaver, såsom borgere, der har brug for ekstra støtte, og borgerne får blandt andet hjælp 24/7 og hurtige svar på deres henvendelser gennem chatbotten.

Chatbotten er implementeret af SupWiz, som ved hjælp af deres egen sprogmodel, implementerer løsninger, hvor der skal besvares spørgsmål fra eksempelvis borgere, kunder eller medarbejdere i organisationer. Her gør SupWiz blandt andet brug af Natural Language Processing (NLP) til udvikling af løsninger som for eksempel chatbots, emailbots og søgemaskiner mm. For at kunne implementere sprogmodellen i forskellige domæner tilpasses modellen den specifikke industri og den specifikke use-case. Dermed håndteres enorme mængder data udfra de højeste standarder for sikkerhed og datahåndtering. 

Senest har sundhed.dk ligeledes fået implementeret en emailbot for at imødekomme flere danske borgeres foretrukne kommunikationskanaler. Emailbotten kan kategoriserer og svare på emails.

Læs mere om implementeringen af sundhed.dk’s chatbot.