CVR-data

Data fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som er statens register for virksomhedsoplysninger.
CVR indeholder grunddata om virksomheder og deres produktionsenheder, dvs. oplysninger om navn, adresse, start og evt. ophørstidspunkt, virksomhedsform, branche, kontaktoplysninger, antal ansatte, personkredskreds, tegningsregel, registeret kapital mv.
Data kan tilgås via API. For at få adgang til løsningen skal du skrive til cvrselvbetjening@erst.dk. Herefter vil du få tilsendt en mail med detaljer om adgangen, herunder anmodning om underskrift af en erklæring om, at du vil overholde betingelsen for modtagelse af data om reklamebeskyttede enheder. Bemærk, at der forekommer sagsbehandlingstid. Løsningen giver mulighed for at hente en større mængde data og/eller løbende foretage søgninger i data via ElasticSearch. Erhvervsstyrelsen yder ikke support på anvendelsen af ElasticSearch, men henviser i stedet til en generel indførelse i søgningen i ElasticSearch.

Licens: https://datacvr.virk.dk/artikel/vilkaar-og-betingelser

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://data.virk.dk/datakatalog/erhvervsstyrelsen/system-til-system-adgang-til-cvr-data
Metadata sidst opdateret maj 28, 2024, 10:41 (UTC)
Metadata oprettet maj 16, 2020, 09:25 (UTC)
Emne https://form-online.dk/opgavenoegle/34/#34 Sprog og retskrivning Uddannelse, kultur og sport
GUID https://data.gov.dk/dataset/business/f263f5c8-a750-44b7-bd5c-d46ff8bf00bd
Kontaktemail cvrselvbetjening@erst.dk
Kontaktnavn Erhvervsstyrelsen
Licens https://datacvr.virk.dk/artikel/vilkaar-og-betingelser
Opdateringsfrekvens Kontinuerligt
URI https://data.gov.dk/dataset/business/f263f5c8-a750-44b7-bd5c-d46ff8bf00bd
Udgivernavn Erhvervsstyrelsen
type Leksikalske ressourcer
Dokumentation
usage ["Navnegenkendelse"]