Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) er et standardiseret referencedatasæt, som viser landets administrative inddelinger. DAGI-datasættet er ikke færdige korttemaer, men DAGI-data kan sammenstilles med andre data til slutbrugerprodukter eller indgå i forskellige tjenester. DAGI-datasættet indeholder inddelingerne: Danmark, Regionsinddeling, Landsdel, Kommuneinddeling, Sogneinddeling, Opstillingskreds, Storkreds, Valglandsdel, Politikreds, Retskreds, Postnummerinddeling, Supplerende Bynavn, Afstemningsområde og Menighedsrådsafstemningsområde.

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://datafordeler.dk/dataoversigt/
Metadata sidst opdateret maj 29, 2024, 07:48 (UTC)
Metadata oprettet november 13, 2020, 14:03 (UTC)
Emne Danmarks administrative geografiske inddeling
Kontaktemail support@sdfi.dk
Opdateringsfrekvens Kontinuerligt
Overholder https://sdfe.dk/media/2919047/dagi_objektspecifikation_20_public.pdf
Sprog dansk
Dokumentation
hasQualityMetadata DAGI som selvstændigt register blev idriftsat i 2009. Det er SDFE, som registrerer grænserne for de administrative inddelinger på vegne af de dataansvarlige myndigheder, herunder opretter, ajourfører og nedlægger inddelinger pba. myndighedernes indberetninger. DAGI har siden 2018 været udstillet på Datafordeleren. Nøjagtigen af grænsernes geografiske beliggenhed er ifølge specifikationen defineret til +/- 1 meter.
Dataansvarlig organisation Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Geografisk område http://publications.europa.eu/resource/authority/country/DNK