Danske Stednavne

Danske Stednavne er det officielle register for stednavne i Danmark og indeholder stednavne på alt lige fra træet Kongeegen og byen Centrum til øen Fyn. Der er cirka 140.000 danske stednavne i alt, som alle er registreret med en geografisk placering. Det kan være et punkt, en linje eller et område, der beskriver stednavnets geografiske udbredelse. Ca. 25.000 af stednavnene er autoriseret af Kulturministeriet efter indstilling fra Stednavneudvalget, og dette fremgår af en statusværdi.

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://datafordeler.dk/dataoversigt/
Metadata sidst opdateret maj 29, 2024, 07:25 (UTC)
Metadata oprettet november 13, 2020, 11:26 (UTC)
Emne https://form-online.dk/opgavenoegle/52/#52.20.20.20
Kontaktemail danskestednavne@sdfi.dk
Opdateringsfrekvens kontinuerlig
Overholder https://sdfe.dk/media/2920184/featurekatalog-stednavne20_v4.pdf
Sprog dansk
Udgivelsesdato 26-03-2015
Dokumentation
hasQualityMetadata Danske Stednavne som selvstændigt register blev idriftsat i 2015. Stednavnene var var før dette registreret i SNSOR, som var et mere produktionsrettet navneregister. Første digitaliserede udgave af dette er fra ca. 1990. Det første analoge navneregister blev grundlagt i 1901-06. Det er SDFE, som registrerer stednavne, herunder opretter, ajourfører og nedlægger navne. Stednavne har siden 2017 været udstillet på Datafordeleren. Stednavnene bliver løbende ajourført ud fra indberetninger og eksterne kilder.
Dataansvarlig organisation Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Geografisk område http://publications.europa.eu/resource/authority/country/DNK
spatialuri http://publications.europa.eu/resource/authority/country/DNK