Civilstyrelsen

Civilstyrelsen er en styrelse under Justitsministeriet, der har ansvaret for at udgive Lovtidende og Statstidende og drive Retsinformation.dk. Civilstyrelsen yder også sekretariatsbetjening til Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet, og styrelsen har endvidere ansvar for sagsområderne fonde, fri proces, advokatbeskikkelser, retshjælp, erhvervelse af fast ejendom, og klager over værgemål og båndlagte midler

Yderligere info

Felt Værdi
Hjemmeside http://www.civilstyrelsen.dk/