Danmarks Statistik

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, hvis opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.