FAQ

Anvendere af sprogressourcer:

Ja. Målet med sprogteknologi.dk er at give interesserede en let adgang til metadata om danske sprogressourcer og metadata må derfor:

  • Kopieres, distribueres og offentliggøres
  • Ændres og sammensættes med andet materiale
  • Anvendes kommercielt og ikke-kommercielt

Under Generelle betingelser kan du læse mere om anvendelse af metadata.

Data er per definition gratis. Nogle ressourcer er underlagt adgangsrettigheden RESTRICTED, som fx kan betyde, at ressourcen kun er tilgængelig for forskning. I de fleste tilfælde stiller ressourcernes licens også nogle betingelser eller begrænsninger for brug. Læs mere under Generelle betingelser.

Nej, på sprogteknologi.dk skal du ikke oprette dig for at tilgå metadata om sprogressourcer. Vi er dog meget interesserede i at høre om, hvad vores data bruges til, da use-cases er med til at holde os opdaterede. Så send os meget gerne et tip på info@sprogteknologi.dk.

Som udgangspunkt udstiller sprogteknologi.dk kun metadata om sprogressourcer og datasæt, der enten er offentlige eller delvist offentlige rettet mod en begrænset kreds. I visse tilfælde kan der derfor være behov for, at du opretter dig hos en ressources ophavsmand for at kunne tilgå dennes ressource. Dette vil dog være uafhængigt at sprogteknologi.dk.

Ved at klikke ind på metadata om en sprogressource kan du enten opnå adgang til ressourcens dataindhold direkte via sprogteknologi.dk eller via en destinationsside, hvorfra du selv kan navigere hen til dataindholdet.

Eksempel: Via sprogteknologi.dk
Eksempel: Via destinationsside

Metadata opdateres løbende, efterhånden som sprogteknologi.dk modtager nye oplysninger fra bidragsyderne.

Hvis du oplever problemer med en sprogressource eller mangler en nyere udgave, kan du prøve at kontakte sprogressourcens kontaktperson, som du finder i sprogressourcens metadata på sprogteknologi.dk.

Hvis sprogressourcen ikke er på sprogteknologi.dk, kan du skrive en mail til info@sprogteknologi.dk med en beskrivelse af, hvad du mangler og til hvad. Hvis ressourcen allerede eksisterer, så undersøger vi, om det er muligt at få ressourcen udstillet. Hvis ressourcen ikke eksisterer, noterer vi dit behov, så det kan indgå som en del af prioriteringen i forhold til udvikling af nye ressourcer. 

Bidragsyder af sprogressourcer:

Det indebærer, at du leverer metadata om sprogressourcen og sørger for, at vedligeholde de metadata om ressourcen, som udstilles på sprogteknologi.dk. Vi vil således gerne have, at du kontakter os på info@sprogteknologi.dk, hvis du har opdateringer til metadata, som vi skal ændre på sprogteknologi.dk. Du påtager dig ikke et yderligere ansvar for, at opdatere dataindholdet af ressourcen.

Nej, så længe din sprogressource er åben, tilgængelig og gratis for andre at benytte, har du mulighed for at udstille metadata om sprogressourcen på sprogteknologi.dk. Se under Optagelse i kataloget hvordan din ressource optages.

Er du indehaver af en sprogressource, som du er interesseret i at fritstille til åbent brug via sprogteknologi.dk, er du også velkommen til at tage kontakt på info@sprogteknologi.dk til en snak eller sparring om muligheder.

Under Optagelse i kataloget finder du al den information, du skal bruge til at udstille metadata.

Det en klar anbefaling, at sprogressourcerne udstilles med en så åben licens som muligt (se fx Creative Commons). Desuden må ressourcen ikke være betalingspålagt, hvis du ønsker at udstille metadata på sprogteknologi.dk.

Hvis en sprogressource er gratis til bestemte formål, fx for forskere og studerende, kan ressourcen dog udstilles, som en ressource med RESTRICTED adgangsrettighed.

Nej. På sprogteknologi.dk er det kun muligt at udstille metadata om sprogressourcer, der er gratis tilgængelige for alle til sprogteknologiske formål.

Hvis en sprogressource er gratis til bestemte formål, fx for forskere og studerende, kan ressourcen dog udstilles, som en ressource med RESTRICTED adgangsrettighed.