Generiske NLP værktøjer

Nedenfor kan du finde en liste med generiske værktøjer og toolkits.

 

Værktøj Toolkit Link
FLAIR https://github.com/flairNLP/flair
Apache Open NLP http://opennlp.sourceforge.net/models-1.5/
Hugginface AutoNLP https://huggingface.co/autonlp/
NLTK toolkit http://www.nltk.org/
spaCy https://github.com/explosion/spaCy
Stanza https://github.com/stanfordnlp/stanza/
Kaldi-sprakbanken https://github.com/kaldi-asr/kaldi/tree/master/egs/sprakbanken/s5
Polyglot named entity extraction https://polyglot.readthedocs.io/en/latest/NamedEntityRecognition.html
UDPipe http://ufal.mff.cuni.cz/udpipe/models
Python Audio Analysis Library https://github.com/tyiannak/pyAudioAnalysis 
Mozilla DeepSpeech speech-to-text engine https://github.com/mozilla/DeepSpeech  
OpenAI - Whisper https://github.com/openai/whisper