Optagelse i kataloget

Vi er glade for, at I har lyst til at være med til at fremme arbejdet med sprogteknologi.dk og dermed mindske barriererne for udvikling af sprogteknologiske løsninger, der kan understøtte udviklingen af dansksproget kunstig intelligens.

Hvis I har en eller flere sprogressourcer, I ønsker optaget på sprogteknologi.dk, bedes I blot kontakte os således, at vi sammen kan finde den bedste løsning for jer og pågældende ressource(r).

Ved at udgive metadata om en sprogressource på sprogteknologi.dk opnås en række fordele:

  • Nem udstilling af metadata til interessenter på sprogteknologi.dk
  • Understøttelse af FAIR-principperne for åbne data (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
  • Synlighed som udgiver på platformen sprogteknologi.dk
  • Sparring og videndeling om arbejdet med sprogteknologi.dk
  • Support og rådgivning fra sekretariatet
  • Potentiale for at blive høstet af en dansk fællesoffentlig dataportal
  • Potentiale for at blive høstet af Den Europæiske Dataportal

Vær opmærksom på, at I ikke påtager jer et yderligere ansvar for at opdatere dataindholdet af ressourcen. Optagelse på sprogteknologi.dk indebærer, at I leverer metadata om ressourcen og sørger for, at vedligeholde de metadata om ressourcen, som udstilles på sprogteknologi.dk.

Vi henstiller desuden til, at I opfylder de Generelle betingelser for at få sprogressourcer optaget på sprogteknologi.dk.

Kontakt os på info@sprogteknologi.dk

Vi glæder os til samarbejdet!