Optagelse i kataloget

Vi er glade for, at I har lyst til at være med til at fremme arbejdet med sprogteknologi.dk og dermed mindske barriererne for udvikling af sprogteknologiske løsninger, der kan understøtte udviklingen af dansksproget kunstig intelligens.

Hvis I har en eller flere sprogressourcer, I ønsker optaget på sprogteknologi.dk, bedes I blot kontakte os således, at vi sammen kan finde den bedste løsning for jer og pågældende ressource(r). Se vores definition af sprogressourcer og hvilke sprogressourcer vi indsamler.

Ved at udgive metadata om en sprogressource på sprogteknologi.dk opnås en række fordele:

  • Nem udstilling af metadata til interessenter på sprogteknologi.dk
  • Understøttelse af FAIR-principperne for åbne data (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
  • Synlighed som udgiver på platformen sprogteknologi.dk
  • Sparring og videndeling om arbejdet med sprogteknologi.dk
  • Support og rådgivning fra sekretariatet
  • Potentiale for at blive høstet af en dansk fællesoffentlig dataportal
  • Potentiale for at blive høstet af Den Europæiske Dataportal

Vær opmærksom på, at I ikke påtager jer et yderligere ansvar for at opdatere dataindholdet af ressourcen. Optagelse på sprogteknologi.dk indebærer, at I leverer metadata om ressourcen og sørger for, at vedligeholde de metadata om ressourcen, som udstilles på sprogteknologi.dk.

Vi henstiller desuden til, at I opfylder de generelle betingelser for at få sprogressourcer optaget på sprogteknologi.dk.
Det er ikke et krav for at blive optaget i kataloget, at sprogressourcer følger vores anbefalede standarder for sprogressourcer.

Kontakt os på info@sprogteknologi.dk

Vi glæder os til samarbejdet!