Danish Summarisation

Danish Summarisation er en model til automatisk opsummering af tekst (automatic abstrasctive text summarisation). Modellen er domæne specifik for danske nyhedsartikler. Modellen er fine-tuned på en renset delmængde fra datasættet DaNewsroom. Modellen er evalueret både kvantitativt og kvalitativt ved brug af ROUGE og BERTScore og ved at få mennesker til at rangere opsummeringerne.

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://github.com/Danish-summarisation/DanSum
Metadata sidst opdateret juni 9, 2023, 08:40 (UTC)
Metadata oprettet juni 9, 2023, 08:34 (UTC)
Emne Uddannelse, kultur og sport
GUID 544d0a2e-3665-4256-a7ba-8d0d89b8068c
Kontaktemail sarakolding@live.dk
Kontaktnavn Sara Kolding
Opdateringsfrekvens ubekendt
Sprog dansk
URI https://data.gov.dk/dataset/lang/544d0a2e-3665-4256-a7ba-8d0d89b8068c
Udgivelsesdato 11-04-2023
Dokumentation
Dataansvarlig organisation Aarhus Universitet
usage tekstresumering