Named Entity Recognition dataset til Danske...

URL: https://github.com/karl-emilbp/legal-ner

Tilgå datasættet udgivet i conll format på Github.