Klimarådets virkemiddelkatalog

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde bl.a. velfærd og udvikling. Klimarådet skal årligt vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at de danske klimamål nås. Rådet skal desuden bidrage til den offentlige debat og udarbejder også løbende analyser og anbefalinger til klimaindsatsen.

Baseret på rådets hidtidige analyser giver Klimarådet med sit virkemiddelkatalog et samlet overblik over rådets anbefalinger til klimapolitik til dato. Klimarådet tager i sit virkemiddelkatalog udgangspunkt i samfundet, som vi kender det i dag. Virkemidler er defineret som tiltag, der er handlingsorienterede og bidrager til, at klimaindsatsen sker på en hensigtsmæssig måde.

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://klimaraadet.dk/da/udforsk-vores-virkemiddelkatalog
Metadata sidst opdateret september 20, 2023, 13:28 (UTC)
Metadata oprettet september 4, 2023, 09:47 (UTC)
Emne Sprog og retskrivning Uddannelse, kultur og sport Miljø
GUID 05d43ede-4453-41d7-9244-408a16f17b46
Kontaktemail mail@klimaraadet.dk
Kontaktnavn Klimarådet
Sprog dansk
URI https://data.gov.dk/dataset/lang/05d43ede-4453-41d7-9244-408a16f17b46
Udgivernavn Klimarådet