Sundhedsvæsenets begrebsbase (NBS)

Begrebsbasen udarbejdes af det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS). Formålet med begrebsbasen er at skabe en fælles forståelse for sundhedsfaglige begreber på tværs af sundhedsvæsenet.

Begrebsbasen indeholder begreber inden for udvalgte, centrale sundhedsfaglige emneområder. Begreberne og de tilhørende definitioner stilles her til rådighed for det danske sundhedsvæsen og andre interesserede parter.

De standardiserede begreber er en reference, som de begreber, der anvendes i sundhedsvæsenet, kan sammenlignes med. Det gør, at man kan blive opmærksom på betydningsforskelle og dermed kan blive mere præcis i sin anvendelse af begreberne.

Definitionerne i Begrebsbasen er udarbejdet med henblik på entydigt at afdække det enkelte begrebs betydning, så det kan anvendes tværfagligt i sundhedsvæsenet uden tilknytning til særlige processer eller metoder. Begreberne er udarbejdet ved hjælp af terminologiske principper og metoder, der er med til at sikre den sproglige og betydningsmæssige præcision.

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://sundhedsdatastyrelsen.dk/nbs
Metadata sidst opdateret december 1, 2023, 11:52 (UTC)
Metadata oprettet maj 17, 2021, 12:28 (UTC)
Emne Sprog og retskrivning Sundhed
Kontaktemail begrebssekretariatet@sundhedsdata.dk
Kontaktnavn NBS - begrebssekretariatet
Udgivernavn Sundhedsdatastyrelsen
Dokumentation