Danish Sentiment Lexicon

Det Danske Sentimentleksikon (DDS) bygger på "Den Danske Begrebsordbog" og "Den Danske Ordbog" og er udarbejdet gennem leksikografiske metoder. DDS tilskriver en negativ eller positiv værdi til 14007 danske ord på en skala fra -5 til +5 og angiver samtidig fuldformer af ordene.

I dokumentationen findes en udførlig beskrivelse af, hvordan datasættet er blevet udarbejdet.

Danish Sentiment Lexicon er udarbejdet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab og Center for Sprogteknologi ved Københavns Universitet.

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://github.com/dsldk/danish-sentiment-lexicon
Metadata sidst opdateret marts 4, 2024, 10:50 (UTC)
Metadata oprettet februar 7, 2022, 11:09 (UTC)
Emne Sprog og retskrivning Uddannelse, kultur og sport
Kontaktemail korpus@dsl.dk
Kontaktnavn Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Center for Sprogteknologi
Opdateret 22-06-2022
Opdateringsfrekvens kontinuerlig
Sprog dansk
URI https://data.gov.dk/dataset/lang/14a3e07c-50e9-42b8-b06c-dd965d203f55
Udgivernavn Danske Sprog- og Litteraturselskab
Dokumentation
published 22-06-2021