Klimarådets udgivelser

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde bl.a. velfærd og udvikling. Klimarådet skal årligt vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at de danske klimamål nås. Rådet skal desuden bidrage til den offentlige debat og udarbejder også løbende analyser og anbefalinger til klimaindsatsen. Klimarådet udgiver i løbet af året rapporter, analyser og høringssvar. Samtlige tekstmaterialer publiceres på Klimarådets hjemmeside i, herunder også baggrundsnotater udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af materialerne.

Samtlige udgivelser udgives i PDF, hvorfor det kan være nødvendigt at efterbehandle data.

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://klimaraadet.dk/da/udgivelser
Metadata sidst opdateret september 21, 2023, 12:24 (UTC)
Metadata oprettet september 4, 2023, 09:37 (UTC)
Emne Sprog og retskrivning Uddannelse, kultur og sport
GUID 2779f513-c398-4fe7-93aa-57092ecf9056
Kontaktemail mail@klimaraadet.dk
Kontaktnavn Klimarådet
Sprog dansk
URI https://data.gov.dk/dataset/lang/2779f513-c398-4fe7-93aa-57092ecf9056
Dataansvarlig organisation Klimarådet