Terminologi på skatteområdet - Afhandling

URL: https://www.econstor.eu/handle/10419/208936

Terminologien er resultatet af begrebsafklaring på skatteområdet (knap 100 skattebegreber på dansk og engelsk), som blev foretaget i 2012, og som udgjorde det eksperimentelle grundlag for brugerforsøg. Kilderne er primært Skatteministeriets lovgrundlag og juridiske vejledninger (dvs. Retsinformation og SKAT); Finansministeriet (Forslag til Finanslov 2012 (§38)); Danmarks Statistik (Skatter og afgifter 2012); Eurostat (Taxation Trends in the European Union 2012) samt OECD (Glossary of Tax Terms). Terminologien udstilles som en ordbog, der omsætter en hovedkonklusion fra ph.d.-afhandlingen ”Knowledge Dissemination Based on Terminological Ontologies: Using Eye Tracking to Further User Interface Design” (2015): Alle brugere kan forstå både artikler (tekst i tabel) og diagrammer (uddrag af terminologiske ontologier). Den enkelte ordbogsartikel er derfor forsynet med en lille figur, som viser et relevant udsnit af ontologien med relaterede termer.