Terminologi på skatteområdet

Terminologien er resultatet af begrebsafklaring på skatteområdet (knap 100 skattebegreber på dansk og engelsk), som blev foretaget i 2012, og som udgjorde det eksperimentelle grundlag for brugerforsøg.

Kilderne er primært Skatteministeriets lovgrundlag og juridiske vejledninger (dvs. Retsinformation og SKAT); Finansministeriet (Forslag til Finanslov 2012 (§38)); Danmarks Statistik (Skatter og afgifter 2012); Eurostat (Taxation Trends in the European Union 2012) samt OECD (Glossary of Tax Terms). Terminologien udstilles som en ordbog, der omsætter en hovedkonklusion fra ph.d.-afhandlingen ”Knowledge Dissemination Based on Terminological Ontologies: Using Eye Tracking to Further User Interface Design” (2015): Alle brugere kan forstå både artikler (tekst i tabel) og diagrammer (uddrag af terminologiske ontologier). Den enkelte ordbogsartikel er derfor forsynet med en lille figur, som viser et relevant udsnit af ontologien med relaterede termer.

Skattebegreberne er ikke officielle godkendte begreber fra Skatteforvaltningen, men begrebsafklaringen er udarbejdet gennem en kombination af forskellige autoritative kilder.

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://www.econstor.eu/handle/10419/208936
Metadata sidst opdateret februar 27, 2023, 13:55 (UTC)
Metadata oprettet januar 30, 2023, 12:43 (UTC)
Dækningsperiode slut 2012
Dækningsperiode start 2012
Emne Økonomi og finanser
Kontaktemail louise@pram.dk
Kontaktnavn Louise Pram Nielsen
Opdateret 19-12-2022
Opdateringsfrekvens http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/never
Overholder ISO (2000). Terminology Work - Vocabulary. Part 1: Theory and application (1087-1). ISO (2009). Terminology work - Principles and methods (704)
Sprog dansk engelsk
URI https://data.gov.dk/dataset/lang/d62dff35-bfdd-4f45-80c4-e129048b1f14
Udgivelsesdato PhD Series, No. 18.2015
Dataansvarlig organisation Louise Pram Nielsen (som ph.d.-studerende ved Copenhagen Business School)