9 ressourcer fundet

Tags: Tekst Formater: HTML

Filtrér resultater
 • Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang...
  • XML
  • HTML
  • PDF
  • ELI
 • The Danish 1st edition of Georg Brandes' main work "Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur" (1872-90, en. Main Currents). The texts are critically edited and...
  • HTML
 • Liste med alle opslagsord og ordklasser.
  • TXT
  • HTML
 • Igennem flere år har efternavnet Jensen ligget på 1. pladsen på top-20-listen over anvendte efternavne i hele befolkningen. For kvinder er det mest anvendte fornavn Anne, og for...
  • HTML
 • Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med...
  • HTML
 • Danske Taler er en levende samling, der konstant udvides med aktuelle taler. Vi indfanger og transskriberer de afgørende og definerende øjeblikke, hvor politikere, debattører og...
  • HTML
 • Udtale af ord med bornholmsk dialekt. BCP-47: da-DK-bornholm.
  • HTML
 • Elektroniske versioner af størstedelen af Johannes V. Jensens udgivelser. I regi af CLARIN-projektet og i samarbejde med rettighedshaverne, gjorde Jensen Forum i 2011...
  • HTML
  • PDF
 • CST's tokeniserings- og segmenteringsprogram til tekst- og RTF-filer. Opdeler en tekst i ord og ordforbindelser
  • HTML