Udtræk og opmærkning af DanPASS

Data indeholder den oprindelige textgridinformation i DanPASS-korpusset og ekstra opmærkning af korpusset, omorganiseret i semikolonseparerede kolonner i en txt-fil.

Data og Distribution(er)

Yderligere info

Felt Værdi
Destinationsside https://schwa.dk/data/udtraek-og-opmaerkning-af-danpass/
Metadata sidst opdateret december 7, 2022, 12:14 (UTC)
Metadata oprettet januar 18, 2022, 11:07 (UTC)
Emne Sprog og retskrivning Uddannelse, kultur og sport
GUID cf27006a-f74f-4811-829a-cfede17bb563
Kontaktemail ruben@schwa.dk
Kontaktnavn Ruben Schachtenhaufen
Opdateret 2022
Opdateringsfrekvens http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/NEVER
Sprog dansk
Udgivelsesdato 06-01-2022
Udgiver Ruben Schachtenhaufen