Udtræk og opmærkning af DanPASS

Data indeholder den oprindelige textgridinformation i DanPASS-korpusset og ekstra opmærkning af korpusset, omorganiseret i semikolonseparerede kolonner i en txt-fil.

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://schwa.dk/data/udtraek-og-opmaerkning-af-danpass/
Metadata sidst opdateret maj 27, 2024, 09:46 (UTC)
Metadata oprettet januar 18, 2022, 11:07 (UTC)
Emne Sprog og retskrivning Uddannelse, kultur og sport
GUID cf27006a-f74f-4811-829a-cfede17bb563
Kontaktemail ruben@schwa.dk
Kontaktnavn Ruben Schachtenhaufen
Opdateret 2022
Opdateringsfrekvens aldrig
Sprog dansk
URI https://data.gov.dk/dataset/lang/cf27006a-f74f-4811-829a-cfede17bb563
Udgivelsesdato 06-01-2022
Dataansvarlig organisation Ruben Schachtenhaufen