Danmarks Adresseregister (DAR)

Der er registreret ca. 3,5 millioner adresser i DAR og ca. 110.000 vejnavne. Der blev i 2017 oprettet ca. 52.000 nye adresser og 400 nye vejnavne, desuden ændres og nedlægges et antal adresser og vejnavne hvert år. En adresse består af vejnavn, husnummer og postnummer. Ligger en adresse i en bygning med flere funktioner (fx flere boliger eller lejemål), kan den være suppleret af en etagebetegnelse og en dørbetegnelse. I nogle tilfælde er adressen, ud over postnummeret, forsynet med et ”supplerende bynavn” som ofte er navnet på den by eller landsby, som adressen ligger i inden for postnummeret. Vejnavne skal være entydige inden for et postnummer, og et vejnavn skal være entydigt inden for en 15 kilometer radius i samme postnummer. Dette for at sikre, at to adresser ikke forveksles.

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=57B901C5F2078E1CFB4881248541651E#/metadata/99c7068b-d6e8-4090-add7-b7c6f7562927
Metadata sidst opdateret maj 29, 2024, 07:46 (UTC)
Metadata oprettet oktober 7, 2020, 07:14 (UTC)
Emne http://localhost:8080/geonetwork//registries/vocabularies/isoTopicCategory/concepts/transportation Samfund
GUID http://localhost:8080/geonetwork//datasets/99c7068b-d6e8-4090-add7-b7c6f7562927
Identifier 99c7068b-d6e8-4090-add7-b7c6f7562927
Kontaktemail support@sdfi.dk
Kontaktnavn Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Opdateringsfrekvens Kontinuerligt
Sprog dansk
URI https://geo.data.gov.dk/dataset/99c7068b-d6e8-4090-add7-b7c6f7562927
Udgivelsesdato 2018-05-07
Udgivernavn Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
hasQualityMetadata DAR som selvstændigt register blev idriftsat i 2018. Adresserne var før dette registreret i BBR, mens vejnavnene var registreret i CPR-vej. Det har altid været kommunerne, som administrerer adresser og vejnavne, herunder opretter, ajourføre og nedlægger adresser og vejnavne. Adressedata har siden 2013 været frie data. Fuldstændigheden af adresserne, målt i forhold til adresserne i den reelle verden er stikprøvemæssigt målt til at være ca. 96 procent. Fuldstændigheden af vejnavne skønnes at være bedre end 99 procent . Ca. 4 procent af adressepunkterne er placeret omtrentligt, baseret på centrum af matrikelnummeret, medens de resterende forventes at have en positionel nøjagtighed som er bedre end +/- 2 meter.