Metode - Supplerendebynavn - REST (DAR)

URL: https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/REST/supplerendebynavn?

Metoden Supplerendebynavn kan med en af inputparametrene finde Supplerendebynavn UUID,en eller DAGI,s seks cifrede værdi for et Supplerendebynavn. Disse værdier kan benyttes som inputparametre i metoderne husnummer, adresse, navngivenvej og navngivenvejkommunedel.