Metode - Husnummer - REST (DAR)

URL: https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/REST/husnummer?

Metoden udstiller husnummer inklusiv Adgangspunkt (repræsenteret ved Husnummer), Vejpunkt (repræsenteret ved Husnummer) samt tilknytninger til NavngivenVej. NavngivenVej har tilknyttet en eller flere NavngivenVejKommunedel, som også udstiller med denne. 

Alle attributter for Husnummer udstilles inklusiv de tilknytninger det aktuelle Husnummer har samt tilknytninger og ikke geografiske data fra Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) (SupplerendeBynavn, Postnummer, Afstemningsområde, Sogneinddeling, Kommuneinddeling og MRAfstemningsområde).