Metode - adresse - REST (DAR)

URL: https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/REST/adresse?

Metoden udstiller Adresse(r) og tilknytningerne til NavngivenVej, Husnummer og postnummer. Alle attributter for Husnummer udstilles inklusiv de tilknytninger det aktuelle Husnummer har samt tilknytninger og ikke geografiske data fra Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) (SupplerendeBynavn, Postnummer, Afstemningsområde, Sogneinddeling, Kommuneinddeling og MRAfstemningsområde).