Metode - NavngivenvejKommunedel - REST (DAR)

URL: https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/REST/navngivenvejkommunedel?

Anvend DAR tjenestens metode NavgivenvejKommunedel, som er kommunekoder og vejkoder for den navngivne vej.