Metode - Postnummer - REST (DAR)

URL: https://services.datafordeler.dk/DAR/DAR/1/REST/postnummer?

Metoden postnummer kan med en af inputparametrene finde postnummer UUID’en eller DAGI’s seks cifrede værdi for et postnummer. Disse værdier kan benyttes som inputparametre i metoderne husnummer, adresse, navngivenvej og navngivenvejkommunedel.