Leksikalske ressourcer

Omfatter leksikalske opslagsværker såsom ordbøger og termbaser