Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL, udgiver ordbøger, litteratur og historiske kilder med fokus på forskning og undervisning. Udgivelserne, af hvilke nogle er i bogform og andre kan findes gratis på nettet, dokumenterer dansk sprog og kultur fra de ældste tider til i dag. Siden grundlæggelsen i 1911 er der udkommet over 250 titler.