9 ressourcer fundet

Filtrér resultater
 • Lex.dk-open er en samling af artikler fra Danmarks nationalleksikon, Lex.dk. Leksikonet er skrevet af danske forskere og andre fagpersoner, og er med flere end 230.000 artikler...
  • Parquet
 • ScandiReddit er et filtrereet korpus bestående af kommentarer fra Reddit.com. Alle Reddit kommentarer fra december 2005 til oktober 2022 blev downloadet via PushShift, hvorefter...
  • Parquet
 • Oliver Kinch fra Alexandra Instituttet har kureret datasættet nordjylland-news-image-captioning med artikler fra TV2 Nord. Datasættet består af artiklernes billeder,...
 • Oliver Kinch fra Alexandra Instituttet har kureret datasættet nordjylland-news-summarization med artikler fra TV2 Nord ved hjælp af mediehusets API. Datasættet har CC0 licens....
  • Parquet
 • Datasættet består af oplæsninger fra to professionelle danske talere, en kvinde og en mand, som har indlæst cirka 24 timers dansk tale hver. Datasættet er en del af CoRal-...
  • Parquet
 • CoRal-Models er en kodebase, som gør det enkelt at finjustere prætrænede lydmodeller, såsom Wav2Vec 2.0 eller Whisper, på et eller flere datasæt med transskriberet lyddata. Både...
 • DaNE adds NER annotations to the The Danish Universal Dependencies Treebank (UD-DDT). The Danish UD treebank (Johannsen et al., 2015, UD-DDT) is a conversion of the Danish...
  • coNLL-U
 • ScandiQA er et datasæt bestående af spørgsmål og svar på dansk, norsk og svensk. Alle samples kommer fra Natural Questions (NQ) datasættet, som er et stort datasæt med spørgsmål...
  • JSON
 • Datasættet er den danske del af WIT-Base datasættet, som blev udgivet af WikiMedia i 2021. WIT-Base er en modificeret udgave af WIT (Wikipedia Image Text), hvor billeder med...
  • parquet