Tværkommunalt projekt undersøger anvendelsen af kunstig intelligens i den offentlige sektor

3. april 2023

Det tværkommunale projekt AI Aktindsigt sætter fokus på, hvordan anvendelsen af kunstig intelligens kan optimere sagsbehandlingen i den offentlige sektor.

Dekorativt indhold.

AI Aktindsigt er et samarbejde mellem Sønderborg Kommune, Fredensborg Kommune, Vejen kommune og den private leverandør Aktio. Projektet er et af de 12 Signaturprojekter, der i 2022 har modtaget midler fra investeringsfonden oprettet af Regeringen, KL og Danske Regioner med henblik på at undersøge, hvordan kunstig intelligens kan løfte samfundet på forskellige områder.

Formålet med AI Aktindsigt er at udvikle sprogmodeller, som kan understøtte behandlingen af aktindsigtsager og samtidig gøre aktindsigtsprocessen mindre tidskrævende i den offentlige sektor. Sprogmodellerne vil kunne optimere en ellers manuel proces ved blandt andet at fremsøge en bestemt type af information, som sagsbehandleren beder modellerne om at lede efter.

I projektet udvikles der tre forskellige sprogmodeller, som er en generel kommunalsk sprogmodel, en NER (named entity recognition) model og en semantisk søgemodel. Fordi der bruges et helt specielt sprog i kommunerne, har den generelle kommunalske sprogmodel til formål at kunne afkode det kommunalske sprog. NER-modellen, som er en anonymiserings- og GDPR-model bruges til at identificere forskellige typer af information såsom navne, adresser, medicin osv. Denne fremsøgning kan man bruge til fx at anonymisere relevante oplysninger i en aktindsigt, som skal udelades. Den semantiske søgemodel har til formål at fremsøge informationskæder eller –kontekster, eksempelvis helbredsoplysninger eller beskrivelser af produkter.

Læs mere om projektet her.

Vi håber, at projektet AI Aktindsigt kan være med til at understøtte udviklingen af kunstig intelligens og dansk sprogteknologi.