Dansk Sprogteknologi i Verdensklasse

14. januar 2020

Sprogteknologiudvalget kommer i rapporten 'Dansk Sprogteknologi i Verdensklasse' med en række anbefalinger til, hvordan udviklingen af bedre dansksproget kunstig intelligens understøttes bedst muligt.

I begyndelsen af 2018 nedsatte Kulturministeren et sprogteknologisk udvalg under Dansk Sprognævn. Udvalget har i løbet af 2018 inddraget mere end 120 offentlige og private institutioner og virksomheder i en række workshops og seminarer for at afdække behovet og afsøge mulighederne for at understøtte brugen af dansk i forbindelse med kunstig intelligens (AI). Resultaterne præsenteres i rapporten Dansk Sprogteknologi i Verdensklasse.

Meldingen fra alle sider er meget klar: Udvikling af chatrobotter, taleassistenter, tekstanalysesystemer, automatisk oversættelse, mm. med høj sproglig kvalitet på dansk er en enorm udfordring for både globale og lokale AI-virksomheder. De investeringer, som skal til, er for høje, og det modvirker udviklingen af nye AI-produkter i et sundt og konkurrencedygtigt marked.  

Der er derfor brug for offentlige investeringer i åbne sprogressourcer og bedre værktøjer til dansk sprogforståelse - såvel tale som tekst - for at det danske samfund kan få udbytte af den nye teknologi.

Gennem årene er der med offentlig og privat støtte blevet udviklet en række sprogressoucer og -værktøjer på dansk, men indsatserne har været spredte og ikke koordinerede. Der har bl.a. ikke været tilstrækkelig opmærksomhed omkring, at disse ressourcer, som ofte har kostet millionbeløb at producere, efterfølgende skulle kunne stilles frit til rådighed. Det betyder, at mange datasæt kun er begrænset eller slet ikke anvendelige.


Udvalget foreslår derfor:

  1. At der oprettes en organisation, som har til opgave at koordinere indsatsen for dansk sprogteknologi
  2. At der oprettes en dansk sprogbank, som skal understøtte udviklingen og vedligeholdelse af danske produkter baseret på sprogteknologi og kunstig intelligens, bl.a. ved at gøre danske sprogresurser og sprogværktøjer frit tilgængelige, herunder en dansk termbank
  3. At uddannelse i dansk sprogteknologi prioriteres
  4. At forskning i dansk sprogteknologi styrkes.

 

Læs Dansk Sprognævns nyhed samt rapport her.