Lær en computer at genkende følelser med Angry Tweets

26. november 2020

Alexandra Instituttet har lavet et spil der skal lære en computer at genkende følelser. Angry Tweets er et lille crowdsourcing-spil med det formål, at alle kan hjælpe til med udviklingen af sprogteknologi på dansk . 

Du støder tit på sprogteknologi i din Billedet viser den skærm, som man henvises til, når man ønsker at vurdere et tweets følelsemæssge indhold.hverdag, selvom du måske ikke tænker over det - det kan være når du skriver en sms, og din mobil foreslår det næste ord, du skal til at skrive. Sprogteknologi vil komme til at spille en stadig større rolle for vores indbyrdes kommunikation, men vi er endnu ikke særligt langt på dansk. Men nu kan du være med til at lære computeren at genkende følelser, så den bliver lidt bedre til at forstå vores sprog.

Ideen med spillet er at få skabt et datasæt beatående af sætninger fra Twitter, der er katgorieret som værende enten positiv-, neutral eller negativ-ladet, baseret på hvad du tror afsenderen har følt, ment eller tænkt. 

Udfra deltagernes vurderinger, opstår et datasæt, som der kan udvikles en model på, så computeren selv kan genkende de følelsesladede toner i sætninger (supervised maksinlæring). 

Annoteringer til et datasæt og en model der selv kan tolke stemningen i tekst på bare 10 minutter? Ja, hvis der er 400–500 mennesker, der vil spille i 10 minutter, så nærmer vi os noget.

Læs mere og find spillet her