Sprogteknologisk konference 2021 afholdt: Dansk sprogteknologi styrket af open source og lettere adgang til flere data

19. november 2021

Dekorativt indhold.Det var en bred skare af sprogteknologientusiaster, der i tirsdags stimlede sammen til en hel dag dedikeret til dansk sprogteknologi. Her får du et hurtigt tilbageblik. Nederst i artiklen kan du også finde PowerPoints fra konferencen.

Der var lagt et stramt program fra kl. 09:00 – 15:50 med oplæg fra forskere, sprogteknologiske virksomheder, offentlige organisationer og EU. Fremmødet var stærkt, auditoriumets niveauinddelte siddepladser blev fyldt og de mange trappetrin blev taget i brug.

Bolette Sandford Pedersen fra Københavns Universitet og Christian Plaschke fra Digitaliseringsstyrelsen åbnede konferencen med en fælles velkomst. Herefter lagde Henrik Fabrin, fra den sprogteknologiske virksomhed Certainly, ud med at forklare, hvordan deres arbejde med en open source dansk sprogmodel til chatbots har været en nøgle til forretningsmæssig succes. Herefter satte Barbara Plank fra IT-Universitet den historiske sammenhæng på plads med hendes gennemgang af NLP’s seneste udvikling og udfordringer. Herefter fortsatte dagen med en række spændende oplæg og panel-diskussioner om EU initiativer for sprogteknologi og EU Kommissionens oversættelsesværktøj eTranslation.

På trods af oplæggenes mangeartede karakter, var særligt tre pointer gengangere i alle oplæggene.

  1. Open-source spiller en vigtig rolle for udviklingen af dansk sprogteknologi og kan samtidig have en positiv indflydelse for forretninger.
  2. Dansk sprogteknologi ligger lunt i svinget sammenlignet med andre mindre sprogområder i EU, hvad angår sprogressourcer, men der er fortsat behov for mere udvikling og deling af sprogdata.
  3. EU’s institutioner har gang i nogle vigtige projekter, som har betydning for os her i Danmark.

I konferencens pauser var der indlagt postersessioner. Her fik igangværende sprogteknologiske projekter plads og taletid til at præsentere for de fremmødte. Postersessionerne skabte summen og snakken i entréen til Søndre Campus bygning 4A, mens der samtidig blev udvekslet erfaringer og diskuteret ideer over kaffen.
For os på sprogteknologi.dk var det særligt positivt at mærke interessen for vores arbejde og modtage inputs til forbedringer fra de fremmødte.

Der skal lyde et stort ”tak” fra, Digitaliseringsstyrelsen og Center for Sprogteknologi ved Københavns Universitet, til de mange deltagere til konferencen.


Se eller gense Powerpoints fra konferencen:

Om danske chatbots og et dansk open source initiativ

 

Natural Language Processing - Recent advances

 

What eye tracking can teach us about language processing

 

Signaturprojekt om intelligent talegenkendelse og talegenerering i borgerservice

 

Sprogteknologi.dk - Visioner, udfordringer og fremgang

 

COR - Centralt Ordregister for dansk til sprogteknologiske formål - del 1

 

COR - Centralt Ordregister for dansk til sprogteknologiske formål - del 2

 

EU-kommissionens maskinoversættelsessystem: eTranslation

 

The European Language Grid and European Language Equality projects