Nota vil bruge digitale assistenter til at øge digital inklusion

17. januar 2022

Sprogteknologi har et enormt potentiale for at udvide den digital inklusion og forøge livskvaliteten for mennesker, som har brug for hjælpemidler, fx blinde og personer med nedsat syn. Institutionen Nota har øjnet en mulighed for at højne serviceniveauet ved brug af sprogteknologiske løsninger, hvilket kan forøge livskvaliteten for deres anvendere. Det har affødt en række spændende projekter.

 

Dekorativt indhold.”Talegenkendelse bliver en meget vigtig del, af alt vi skal lave, der bliver rettet mod brugerne i fremtiden” (Jonas Manley, Nota)


Nota er en institution under Kulturministeriet, som gør trykte tekster tilgængelige i digitale formater, fx lydudgaver af lokalaviser, skøn- og faglitteratur. Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst. Indtil nu har Nota skulle producere og via post sende CD’er med oplæsninger til en del af deres brugere. En tidskrævende proces der oftest betyder, at de mennesker, der ikke kan læse almindelig trykt tekst, får forsinkede nyheder og skal vente lidt længere på bøger, som de ønsker at lytte til.


Med et nyt projekt tester Nota at koble deres lydbibliotek til digitale assistenter for derved at give brugerne mulighed for at søge og afspille oplæsninger af bøger og nyheder via stemmestyring. Jonas Manley, projektleder på projektet, forventer, at Nota ”kan forbedre den hastighed hvormed brugerne kan modtage materialer. Dette er særligt relevant i forhold til aviser og magasiner, samt giver brugerne en langt større selvbestemmelse i hvad de vil høre. "Forhåbningen er at smarte speakere kan åbne op for den digitale verden for en gruppe af borgerne, der ellers i høj grad er hægtet af digitaliseringen.”


Projektet med digitale assistenter startede tilbage i 2020, hvor Nota fik udviklet en første prototype på løsningen. Det meste af 2021 har bestået i at teste prototypen på en målgruppe af ældre blinde, hvilket er sket i tæt samarbejde med forskningsprojektet BlindTech ved Københavns Universitet. Ved udgangen af december 2021 har Nota besluttet at få udviklet en fuld løsning. Det forventes, at denne vil være klar til test i midten af 2022 og forventes klar til fuld udrulning i starten af 2023.


Brugen af sprogteknologi vil i fremtiden fylde mere i Notas arbejde. Som Jonas Manley udtrykker det ”Mottoet er ”lyd på alt” og ”tale til alt”. Talegenkendelse bliver en meget vigtig del, af alt vi skal lave, der bliver rettet mod brugerne i fremtiden”. Nota arbejder også med sprogteknologiske løsninger til selve produktionen af deres materiale. Sideløbende med projektet om digitale assistenter, har ”Nota implementeret et system, der kan tage alle materialer, som produceres i Epub og berige med syntetisk tale”. Inden for en kort tidshorisont vil Notas brugere altså også have mulighed for at få alle producerede e-tekster med en god syntese også.


Sprogteknologi.dk følger begejstret projektet og glædes over, at teknologien kan gøre en enorm forskel for målgruppen.