Lemmaliste fra Ordbog over det danske sprog

Listen indeholder opslagsordene i ODS (og ODS-S) på nettet ordnet.dk/ods. Listen er TAB-separeret og rummer fire felter: opslagsform, evt. homografnummer, ordklasse og artiklens ID-nr. i ODS/ODS-S. Hvis en artikel har flere sideordnede opslagsformer, anføres disse på hver sin linje. Formerne anføres på alfabetisk plads, men med samme ID-nummer.

Denne liste indeholder alle opslagsordene fra Ordbog over det danske Sprog. Ordbog over det danske Sprog (ODS) er en historisk ordbog, der behandler dansk sprog fra 1700 til 1950. Ordbogen indeholder 225.000 opslagsord, heraf 35.000 fra Supplement til ODS. Læs mere om ODS hjemmesiden herfor

Ressourcen er udarbejdet af Thomas Troelsgård.

Data og Distribution(er)

Yderligere info test

Felt Værdi
Destinationsside https://korpus.dsl.dk/resources/details/ods-lemmas.html
Metadata sidst opdateret april 10, 2024, 07:09 (UTC)
Metadata oprettet marts 9, 2022, 13:06 (UTC)
Emne Sprog og retskrivning Uddannelse, kultur og sport
Kontaktemail korpus@dsl.dk
Kontaktnavn Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Opdateret 2020-08-01
Opdateringsfrekvens anden
Sprog dansk
Udgivelsesdato 2020-08-01
Udgivernavn Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Dokumentation
usage sprogforståelse