Værktøjer og teknologi

Omfatter sprogteknologiske supportværktøjer og infrastrukturkomponenter.

Sprogteknologisk supportværktøjer, herunder

  • Dataindsamlingsværktøjer
  • Anonymiseringsværktøjer
  • Værktøjer automatisk opmærkning
  • Værktøjer manuel opmærkning
  • Modeltræningsværktøjer (…)

Sprogteknologisk infrastrukturkomponenter, herunder

  • Talegenkendelseskomponent
  • Talesyntesekomponent
  • Sprogforståelseskomponent
  • Maskinoversættelseskomponent (…)