184 ressourcer fundet

Filtrér resultater
 • Tekster fra Arkiv for Dansk Litteratur (ADL). Ældre dansk litteratur. Licens: https://github.com/Det-Kongelige-Bibliotek/access-digital-objects/blob/master/LICENSE
  • XML
 • Referater af Folketingets forhandlinger i XML-format. Udgivet under følgende licensbetingel-ser: https://www.ft.dk/da/dokumenter/aabne_data
  • XML
  • HTML
 • Lyd fra alle optagelser fra Folketingets møder i Folketingssalen samt fra høringer og samråd. Lydoptagelserne er identiske med lyden fra tv-optagelserne fra møderne. Du kan...
  • MP3
 • TV-optagelser og livetransmissioner fra alle Folketingets møder i Folketingssalen samt fra høringer og samråd. Udgivet under følgende licensbetingelser:...
  • MP4
  • HTML
 • Data fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR), som er statens register for virksomhedsoplysninger. CVR indeholder grunddata om virksomheder og deres produktionsenheder, dvs....
  • api/json
 • Digitaliseringsstyrelsen udgiver ét datasæt på baggrund af offentliggjorte tekster fra Region Hovedstadens dokumentsamling. Dokumentsamlingen består af vejledninger og...
  • TXT
 • COR.SEM.EXT 1.0 er en supplerende resurse til COR.SEM. COR.SEM.EXT indeholder betydningsforklaringer for alle betydninger i COR.SEM. For de fleste betydninger er der desuden et...
  • TSV
 • Europarl er dansk data fra Europa Parlamentet som er blevet annoteret til sentiment analyse af Alexandra Instituttet. Datasættets struktur: En række består af de følgende...
  • ZIP
 • Dette datasæt består af anonymiserede danske Twitter data, som er blev annoteret for sentimentanalysee gennem crowd-sourcing. Alt anerkendelse skal gives til forfatterne til...
  • Parquet
 • Finansministeriet spiller en helt central rolle for skiftende regeringers økonomiske politik. Ministeriet er blandt andet ansvarlig for udarbejdelsen af de årlige finanslove,...
 • Kommunal Semantisk Grundmodel nr. 2 er en semantisk søgemodel der en finjusteret version af den Kommunale grundmodel nr.1 til at klassificere et givet KL-område baseret på en...
  • BIN
 • Heidrun-Mistral-7B-chat er en chat-baseret model, som bygger på Heidrun-Mistral-7B-base og er blevet finjusteret på OpenHermes og SkoleGPT instruktion/chat datasættene. Modellen...
  • safetensor
 • Heidrun-Mistral-7B-base er en generativ sprogmodel, som bygger på Mistral-7B og er blevet yderligere prætrænet på det danske Wikipedia, Wikibooks og små dele af hestenettet. Den...
  • safetensor
 • Kommunal Semantisk Grundmodel nr. 1 er en videretræning af det Norske nationalbiblioteks AI laboratories (NbAiLab) BERT-Base sprogmodel, og er trænet på 2,672,566 unikke...
  • BIN
 • COR-S tilføjer semantisk information til en stor del af ordene i Det centrale ordregister COR-K og COR.EXT. I COR.SEM er oplysninger fra en række andre sprogressourcer samlet i...
  • TSV
 • ordbog (et Frame-leksikon) med verbers og verbalsubstantivers semantiske rammer (Frames) ud fra standarden Berkeley FrameNet https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/ (der...
  • CSV
 • DanNet is a Danish lexical semantic wordnet; i.e. a language resource where the semantic relations between words are expressed in a formal language and thereby made usable for...
  • CSV
  • OWL
 • Det Danske Sentimentleksikon (DDS) bygger på "Den Danske Begrebsordbog" og "Den Danske Ordbog" og er udarbejdet gennem leksikografiske metoder. DDS tilskriver en negativ eller...
  • CSV
 • Datasættet består af dansk data fra Leipzig Samlingen (The Leipzig Collection), som er blevet annoteret til sentiment analyse af Finn Årup Nielsen. Datasættets struktur: En...
  • CSV
 • Scandinavian Embedding Benchmark (SEB), er en benchmarking platform til de Skandinaviske sprog (Dansk, Nynorsk, Bokmål, og Svensk). Benchmarket forsøger at evaluerer kvaliteten...
  • Python
  • HTML